Przygotuj się do „badań”. Poznaj fakty, dowody i metody popełniania przestępstw przez psychologów, którzy od roku 2006 NIE MAJĄ prawa wykonywania zawodu ani kodeksu etyki zawodowej. Regionalne Izby Psychologów nie istnieją. Staży podyplomowych – nie ma. Sądów dyscyplinarnych – nie ma.

28 października 2015 zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego U6/13. RODK funkcjonowały niezgodnie z Konstytucją RP → oryginal (pdf)
1 stycznia 2016 RODK został zastąpiony przez OZSS. Są to ci sami „specjaliści” co w RODK → oryginal (pdf)

oryginal (pdf) ← Od roku 2006 żaden psycholog w Polsce nie ma prawa do wykonywania zawodu.

  • Kodeks etyki zawodowej psychologów –  NIE ISTNIEJE.
  • Regionalnych Izby Psychologów wymaganych ustawą – NIE MA.
  • Staży podyplomowych wymaganych ustawą – NIE MA
  • Sądów dyscyplinarnych dla psychologów – NIE MA.

Rezultaty?

Ministerstwo Sprawiedliwości NIE ODPOWIEDZIAŁO posłom Sejmu RP, gdy zapytali „czy istnieją metody podważenia wydanej opinii”.


Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy bo…. jesteś wykształcona… jesteś kobietą…, albo pracujesz w Instytucie Matki i Dziecka?
My też tak myśleliśmy:

Uniknij, tego co przechodziły nasze dzieci, my i nasi rodzice.


Przygotuj się do badań OZSS / psychologa / psychiatry.