Dlaczego nie iść do RODK?

W RODK potwierdza się tezy dowodowe sądu. Urzędnik przepisuje to co napisał poprzedni urzędnik.

 • Pracownicy RODK są na utrzymaniu sędziów, którzy zlecają im „badania”. Są z nimi powiązani od lat.
 • Każdy z pracowników RODK ma wyznaczony limit 90 badań rocznie do wykonania.
 • Zdarza się, że sądy podają RODK jakie mają być wyniki „badań” RODK.

Z opinii  RODK dowiesz się o sobie rzeczy, o których nie wiedziałaś/eś → sprzeczne z opiniami psychologów, faktami i nagraniami testy-psychologiczne.

 • Wnioski opinii RODK mogą być oderwane od treści rodk wnioski.
 • W opinii RODK znajdziesz informacje sprzeczne z rzeczywistością (nagraniami dokonanymi w RODK)

„Odkręcenie” opinii RODK zajmie Ci lata → jest właściwie niemożliwe.

 • „Opinia” RODK przylgnie do Ciebie na lata.
 • „Opinia” RODK będzie wszędzie wykorzystywana przeciwko Tobie.
 • Inni biegli będą ją przepisywać zamiast opisać rzeczywistość. Tak jak tutaj.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości NIE UDZIELIŁ odpowiedzi posłom na sejm RP,
gdy zapytali „Czy istnieją metody podważenia wydanej dla potrzeb postępowania sądowego opinii RODK?”


Zamiast RODK sąd może zlecić badania „biegłemu” „psychologowi” z listy sądu okręgowego.

 •  Który jak wiesz: nie ma prawa do wykonywania zawodu.
 • I wie, że jest bezkarny.
 • Ale być może będzie bardziej niezależny niż pracownicy RODK, którzy są na garnuszku sędziów.