Dlaczego nie iść do OZSS ?

W OZSS potwierdza się tezy dowodowe sądu. Pomówienia stają się dowodami.
Urzędnik przepisuje to co napisał/zasegurował poprzedni urzędnik. Tak jest łatwiej. Nie trzeba się tłumaczyć.

  • Pracownicy OZSS formalnie są pracownikami sądu okręgowego, czyli mają tego samego szefa (prezes okręgówki) co sędzia.
  • Każdy z pracowników OZSS ma wyznaczony limit 90 badań rocznie do wykonania.
  • Badania OZSS zleca sędzia, z którym współpracują od lat.
  • Poznaj fakty (pisma): To sędzia jest klientem OZSS. Nie dziecko (99.7% sędziów było zadowolonych, a RODK Warszawa nr. 2 w tym samym czasie był objęty szczególnym nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na stwierdzone w trakcie lustracji nieprawidłowości w zakresie działalności diagnostyczno-opiniodawczej. Skutkiem podjętych działań było również wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec byłego kierownika Ośrodka oraz dwóch biegłych”.

Żaden psycholog w Polsce (w tym w OZSS) nie ma prawa do wykonywania zawodu. Wie, że jest bezkarny.

Z opinii  OZSS dowiesz się o sobie rzeczy, o których nie wiedziałaś/eś (sprzeczne z opiniami psychologów, faktami i nagraniami) → testy-psychologiczne.

  • Wnioski opinii OZSS mogą być oderwane od treści opinii OZSS → psycholog 01.
  • W opinii OZSS znajdziesz informacje sprzeczne z rzeczywistością (nagraniami dokonanymi w OZSS)

„Odkręcenie” opinii OZSS zajmie Ci lata. Jest właściwie niemożliwe.


Zamiast OZSS sąd może zlecić badania biegłemu psychologowi z listy sądu okręgowego. Może będzie bardziej niezależny.