Jak Prokurator Okręgowy z Prezesem Sądu Okręgowego “dobrego imienia RODK” bronili

12 lipiec 2012
Zdymisjonowany kierownik RODK Zagórska napisała pismo do Prezes Sądu Okręgowego Warszawa, że „szkaluje się dobre imię RODK„. Osoby, których dobra osobiste zostały naruszone nie są osobami prywatnymi, a występują jako pracownicy RODK 2 przy Sądzie Okręgowym w Warszawie wykonujący obowiązki służbowe”. zn a 01 zn a 02


19 lipiec 2012
Złożone zostało kolejne zawiadomienie (hasło) o przestępstwie biegłych RODK. Tym razem do Ministra Sprawiedliwości. Zawiadamiającym było Stowarzyszenie.

  • Odpowiedzi BRAK.

Przestępstwo 212 KK to przestępstwo prywatnoskargowe, tymczasem już od lipca 2012 skarga byłej kierownik RODK Zagórskiej trafia do prokuratury Wola, następnie do Prokuratora Okręgowego celem rozstrzygnięcia właściwości.

13 wrzesień 2012
Prokurator Okręgowy Warszawa Rogatko pisze o „ewentualnym” przestępstwie zn b 01 zn b 02 zn b 03 i przekazuje sprawę do prokuratury Piaseczno.


3 grudnia 2012
Prokuratura / Policja Piaseczno rozpoczęła (wbrew prawu) dochodzenie prywatnoskargowe…. zn o 07

  • Pytanie 1: dlaczego policja i prokuratura prowadziły dochodzenie od 3 grudnia 2012,
    skoro zostało ono objęte ściganiem z urzędu dopiero 24 kwietnia 2013?
  • Pytanie 2: czy jest to nadużycie władzy w celu ukrywania przestępstw urzędników?

24 kwiecień 2012
Prokurator z Piaseczna obejmuje ściganiem z urzędu prywatną skargę Zagórskiej, ze względu na interes społeczny, czylizn o 02

  • szczególna złośliwość, istotna szkoda?
  • ułomność, zależność od sprawcy?
  • uchybieniami w dotychczasowym postępowaniu?

29 kwiecień 2013
Prokuratura Piaseczno sporządza akt oskarżenia  zn o 01 na podstawie zeznań Zagórskiej, M., P..


28 maja 2013
Prokuratura Piaseczno odmawia zn o 03 wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstwa biegłych RODK uzasadniając, że:

  • kierownik RODK (niezgodne z prawdą) ani biegli RODK to nie są funkcjonariusze publiczni … zn o 04
  • „Biegli z RODK są osobami BEZSTRONNYMI„.zn o 05 zn o 06

11 czerwca 2013
Złożono zeznania w sprawie przestępstw pracowników RODK. Dostarczono listę osób poszkodowanych przez RODK Warszawa Sienna. Dostarczane zostały pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości o nieprawidłowościach, sprawach dyscyplinarnych, dymisjach, zmianach kadrowych w RODK Warszawa Sienna.

c.d.n.