Zniesławienie czy Rozsławienie umiejętności kłamstw i manipulacji RODK Sienna.

Na stronie możesz zapoznać się z zeznaniami “zniesławionych” pracowników RODK oraz dowodami ich umiejętności,
czyli kłamstw i manipulacji. Ty oceniasz. Zniesławienie czy Rozsławienie.


Zawiadomienie BYŁEGO kierownik (2 sprawy dyscyplinarne + skreślenie z listy biegłych + nagana z ostrzeżeniem) Zagórska:

 • “zamieścił w internecie zarejestrowany materiał, wraz z fragmentami opinii i subiektywną interpretacją”
 • “nagrywanie badań jest sprzeczne z zasadami bowiem narusza ich rzetelność i wiarygodność” 😉
 • “szkaluje dobre imię RODK” zn a 01  😉
 • “nie są osobami prywatnymi” (czyli powinny odpowiadać za przestępstwa z 231 KK) zn a 02

Zeznania BYŁEGO kierownika Zagórskiej:

 • “poprzez pomawianie”
 • “niepochlebnych i fałszywych informacji”  😉
 • “można rozpoznać głosy pracowników”
 • “RODK kłamiący biegli, przestępcy lub przestępstwo ministerstwa sprawiedliwości”
 • “oświadczam, iż nie ma normatywnego zakazu dotyczącego nagrywania przebiegu badań, … jednakże narusza ich rzetelność i wiarygodność”  😉
 • “bezprawne działania”
 • “rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, kłamliwych, rażących w dobre imię instytucji” zn c 01  😉

Dowody jej przestępstw.


Zeznania M.:

 • “pisał w nim wulgaryzmy”
 • “oskarżał nas o to, że jesteśmy skorumpowane”
 • “że opinia nie jest obiektywna”
 • “zostało naruszone też dobre imię ośrodka” zn e 01  😉

Dowody jej przestępstw. 


Zeznania P. (sprawa dyscyplinarna):

 • “cytuję: manipulanci, kłamcy” zn f 01

Dowody jej przestępstw.


Psychiatra z RODK zaakceptował 100% udokumentowanych kłamstw.